>Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ABONNEMENTSVOORWAARDEN 

 • Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij u Studio Dansu per e-mail mededeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht te worden genomen (voor de laatste dag van de maand).
 • Bij een niet tijdige opzegging bent u nog 1 kalendermaand verschuldigd. LET OP : Opzegging word alleen geaccepteerd indien men geen achterstallige cursusgelden verschuldigd is. 

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING

 • Inschrijfgeld ad. € 15,00 is éénmalig.
 • Na inschrijving dient het inschrijfgeld plus het cursusgeld van de eerste periode contant/per pin in de studio voldaan te worden.
 • Bij inschrijving vult u een SEPA automatisch incasso formulier in voor de maandelijkse betalingen
 • Bij deelname door twee of meerdere gezinsleden wordt voor één persoon inschrijfgeld berekend.
 • Iedere tweede of daaropvolgend gezinslid die zich inschrijft krijgt 10% korting op het cursusgeld (m.u.v. Studententarief)
 • Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder/voogd.

FINANCIËLE VOORWAARDEN

 • Betaling van de contributie geschied d.m.v. SEPA automatische incasso.
 • Als het lid in gebreke blijft met het betalen van het cursusgeld behoudt Studio Dansu zich het recht voor de vordering uit handen te geven. Kosten verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van het desbetreffende lid.
 • Bij niet tijdige betaling behoudt Studio Dansu zich het recht voor om toegang tot de les te weigeren.
 • Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.

WIJZIGEN ABONNEMENT

 • Alle wijzigingen/opzeggingen dienen te worden doorgegeven via mail.
 • Abonnementswijzigingen graag doorgeven voor de 20e van de maand
 • Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval etc. vrijwaren u niet van de verplichting het cursusgeld te voldoen. Indien u door zwangerschap of blessure de lessen (tijdelijk) niet meer kunt volgen, dient  u altijd contact met ons op te nemen zodat wij u uw abonnement kunnen bevriezen of beëindigen.
 • Indien u ons het verzoek heeft gegeven uw abonnement te bevriezen dan heeft u bij terugkomst recht alle gemiste lessen alsnog te volgen..
 • De dansschool dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een adreswijziging 

LESSEN 

 • Elke gemiste les kan worden ingehaald gedurende de betaalperiode
 • Tijdens de (officiële) basisschoolvakanties vervallen de jeugdlessen. Lessen die hierdoor gemist worden kunnen altijd worden ingehaald. De zomervakantie betaald u niet door.
 • Volwassen lessen gaan het gehele jaar door met uitzondering van reguliere feestdagen (Nieuwjaar, Pasen, Kerst, Hemelvaart, Pinksteren, Koninginnedag), wel wordt het lesrooster aangepast tijdens vakantieperiodes. Deze vakantieroosters zijn te verkrijgen in de studio of op de website.
 • Lessen gaan door bij minimaal 3 deelnemers

OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Studio Dansu is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele blessures. Deelname is op eigen risico.
 • Studio Dansu is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing en/of diefstal van eigendommen.
 • Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn, ook niet om naar de kleedkamer te lopen.
 • Filmen is toegestaan, maar het beeldmateriaal mag niet worden verspreid op internet.  

Door ondertekening verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en betalingscondities.

Vragen? Ga dan naar de contact pagina.

Privacy | Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2017 Studio Dansu