>Voorwaarden-online

Algemene Voorwaarden

ABONNEMENTSVOORWAARDEN 

 • Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij u Studio Dansu per e-mail (info@studiodansu.nl) mededeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht te worden genomen (voor de laatste dag van de maand).
 • Bij een niet tijdige opzegging bent u nog 1 kalendermaand verschuldigd. LET OP : Opzegging word alleen geaccepteerd indien men geen achterstallige cursusgelden verschuldigd is. 

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING

 • Sport voor maar  €5 tot de 1e dag van de volgende maand
 • Bij inschrijving dient het eerste  bedrag van €5 via bankbetaling (IDEAL) te worden voldaan. 
 • Bij inschrijving geeft u toestemming tot SEPA automatisch incasso voor de maandelijkse betalingen
 • Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder/voogd.

FINANCIËLE VOORWAARDEN

 • Betaling van de contributie geschied d.m.v. SEPA automatische incasso.
 • Als het lid in gebreke blijft met het betalen van het cursusgeld behoudt Studio Dansu zich het recht voor de vordering uit handen te geven. Kosten verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van het desbetreffende lid.
 • Bij niet tijdige betaling behoudt Studio Dansu zich het recht om toegang tot de lesses te weigeren
 • Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.
 • Studio Dansu behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De cursist wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen worden zo nodig onmiddellijk doorgevoerd. De deelnemer heeft bij verhoging van het lidmaatschap het recht om het lidmaatschap per direct te beëindigen binnen 30 dagen na aankondiging.

LESSEN 

 • Er kan onbeperkt worden deelgenomen aan de online lessen
 • Video's mogen niet worden gedeeld met derden
 • Links naar de online lessen mogen niet worden gedeeld met derden

OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Studio Dansu is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele blessures. Deelname is op eigen risico.

Door ondertekening verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en betalingscondities.

Vragen? Ga dan naar de contact pagina.

Privacy | Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2021 Studio Dansu